Zmarł śp. prof. Zdzisław Niedźwiedź

Z ogromnym żalem i niewypowiedzianym smutkiem przekazujemy informację o śmierci naszego Drogiego Kolegi Profesora Zdzisława Niedźwiedzia

Profesor Zdzisław Niedźwiedź urodził się 26 czerwca 1936 roku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w latach 1959 - 1964. Dyplom w zakresie grafiki uzyskał w 1964 r. Od 1973 roku przez ponad 40 lat był związany z pracą naukowo – dydaktyczną na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble, począwszy od asystenta do profesora. Pełnił różne funkcje m. in. w latach 1993 – 1996 był zastępcą dyrektora Instytutu, w 1997 – 1999 był prodziekanem Wydziału Artystycznego, w latach 2000 – 2006 kierownikiem Zakładu Grafiki Warsztatowej II. Działał w podziemiu solidarnościowym (pracował w tajnej bibliotece wydziałowej i zajmował się kolportażem czasopism). W dorobku artystycznym posiada około 20 wystaw indywidualnych i około 100 wystaw zbiorowych, w tym 12 międzynarodowych. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Zdzisław Niedźwiedź był artystą niebanalnym, twórcą – eksperymentatorem, szczególnie w zakresie technologii grafiki metalowej. Rozpoczynał od techniki linorytu, by ostatecznie skupić swoje wysiłki na technikach metalowych, wykonywanych najpierw tylko w czerni i bieli, a od roku 2000 także w kolorze. Matryce prac były wykonane na blasze cynkowej, przy użyciu spawarki, nożyc do wycinania blachy. Grafiki tak wykonane artysta nazywał elektrotintami i był jedynym grafikiem, który używał tej techniki w połączeniu z suchorytem i reliefem.
Odszedł ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży, wybitny pedagog oraz artysta grafik.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 1 września 2020 r. o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

    Aktualności

    Data dodania
    31 sierpnia 2020