Zmarł śp. dr hab. Donat Kowalski

Z ogromnym żalem i niewypowiedzianym smutkiem przekazujemy informację o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela dra hab. Donata Kowalskiego.

Wybitny dydaktyk i malarz, zaangażowany w wiele działań na polu sztuki, kultury i edukacji. Promotor dyplomów licencjackich i magisterskich, zawsze w pełni oddany i zaangażowany w proces twórczy swoich studentów. Dziś czujemy wielki smutek i pustkę, zawsze będą nam towarzyszyć Jego piękne, ekspresyjne obrazy, a pamięć o Nim będzie w naszych sercach zawsze żywa.

Urodził się 14.04.1958 roku w Szczebrzeszynie.
W latach 1973-78 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Od roku 1978 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha, gdzie w roku 1983 uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Od roku 1988 prowadził zajęcia dydaktyczne z rysunku i malarstwa na  różnych latach studiów w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Był także  opiekunem pracowni dyplomowej. Wielokrotnie był kierownikiem i opiekunem letnich plenerów malarskich dla studentów Wydziału Artystycznego UMCS, zakończonych wystawami poplenerowymi. W 1994 roku uzyskał kwalifikacje i stopnia z dyscypliny artystycznej malarstwo, przyznane przez Radę Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie artystycznej malarstwo, nadany uchwałą Rady Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Dwukrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, laureatem nagród i wyróżnień.

Msza święta zostanie odprawiona 12 lutego 2022 r. (sobota) o godz. 12:00 w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Szczebrzeszynie.

 

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    9 lutego 2022