Zmarł Profesor Karol Poznański

Władze Dziekańskie i społeczność akademicka Wydziału Artystycznego UMCS.

z głębokim żalem zawiadamiają, że 10 listopada 2022 r. zmarł

śp.
prof. dr hab. Karol Poznański

Urodzony 14 lutego 1931 r. w Żarkach.
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany zawodowo w latach 1955-1962 oraz 1969-1996.
Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1961 r.,
a stopień doktora habilitowanego w 1972 r.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1986 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego w 1991 r.
Specjalizował się w dziewiętnastowiecznej historii oświaty.
Twórca lubelskiej szkoły historii wychowania i pedagogiki porównawczej.
Od 1971 r. kierownik Wyższego Studium Nauczycielskiego UMCS, przekształconego w 1972 r. w Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS.
W latach 1972-1984 pełnił funkcję Dziekana Wydziału.

Za wybitne osiągnięcia na polu nauki oraz za działalność społeczną został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz Medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”.

 

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    22 listopada 2022