Zasady pracy Dziekanatu Wydziału Artystycznego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że związku z pandemią sprawy studenckie nadal załatwiane będą poprzez kontakt mailowy artystyczny@poczta.umcs.pl oraz  telefoniczny 081 537-69-25.

W wyjątkowych sytuacjach np. odbiór dyplomu, student będzie przyjęty do dziekanatu po uprzednim umówieniu się.

W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendia socjalne składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Wszelkie informacje i instrukcje na stronie www.umcs.pl ­-student-stypendia.

Zgodnie z komunikatem MNiSW legitymacje studenckie zachowują swoją ważność do dnia 30 listopada 2020 bez konieczności ich przedłużania.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    30 września 2020