Zaproszenie na wystawę „W piżamach tworzone / Cyfrowa Kronika Filmowa”

Wystawa studenckich grafik w piżamach tworzone, to dzieła wykonane w ramach zajęć z przedmiotu Druk cyfrowy.

I tak, jak nazwa przedmiotu jest w zasadzie jednoznaczna w kwestii techniki wykonania grafik, to nazwa wystawy intryguje. Pozwalając sobie na delikatną interpretacje, to wydaje mi się, że tytuł w piżamach tworzone subtelnie nawiązuje do zdalnego trybu prowadzonych w pandemii zajęć i w moim odczuciu jest bardzo trafiony. Co bardzo cieszy, to fakt, że sposób piżamowego przyswajania wiedzy nie pokrzyżował nam planów dydaktycznych, co zresztą zobaczycie Państwo na rzeczonej wystawie. Istotą kształcenia w naszej Katedrze jest rozwijanie kreatywnej umiejętności doboru środków graficznych przynależnych dla medium cyfrowego i posługiwanie się nimi w sposób umożliwiający formułowanie problemu artystycznego. Studenci na zajęciach nabywają umiejętności i pogłębiają wiedzę z zakresu wykorzystania technologii druku cyfrowego w kreacji artystycznej. Postawione przed nimi zagadnienia obligują ich do zmierzenia się z problemem formy, ze znalezieniem sposobu jej adaptacji na płaszczyźnie kompozycyjnej, umiejętnego wykorzystania jej w kreowanym obrazie. Co również istotne, studenci w swoich pracach muszą w sposób czysto plastyczny przekazać w formie komunikatu wizualnego tzw. Twórczą ideę. I to w naszym odczuciu, jako prowadzących zajęcia znakomicie się udało (pomimo albo wbrew wspomnianemu wyżej piżamowemu trybowi zajęć). Prace ośmiorga młodych adeptów sztuki, są bardzo interesujące pod względem jakości artystycznej. Poszukując własnego sposobu wypowiedzi, eksperymentując, zdając się czasami na przypadek, który stawał się siłą sprawczą procesu twórczego stworzyli grafiki bardzo dojrzałe. Podczas pracy byli niezwykle otwarci, a także, co warte odnotowania bardzo refleksyjni, poznawczy i krytyczni zarazem. Umiejętnie kontestowali zastaną rzeczywistość zmieniając ją w twórczą idee, która jest bez wątpienia istotą każdej kreacji. Druk cyfrowy jest techniką niezwykle otwartą na eksperyment i wszelakie nowinki technologiczne. Posiadając niezwykle bogatą paletę narzędzi bardzo szybko asymiluje otaczającą rzeczywistość–zarówno w sensie idei, jak i formy. I takie właśnie są ich prace –pełne entuzjazmu i zaangażowania, na wskroś dojrzałe, zarazem bardzo szczere.

dr Sławomir Plewko

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    17 września 2021