Zaproszenie na wystawę „1I/ʻ Symbole, znaki, kompozycje” Artura Tokarza

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac studenta III roku Malarstwa!

Na wystawie zostaną zaprezentowane wielkoformatowe obrazy, odnoszące się do roli człowieka we wszechświecie. Jego kondycja, sposób myślenia, odczuwanie i relacje ze światem zewnętrznym są zderzone z jego wyobraźnią. Pytania jakie stawiają sobie twórcy: to odwieczne pytania o świadomość ludzką, czy powstała ona jako „imaginacja” i wytwór własnego umysłu, czy może zupełnie inaczej? Tak jak, pierwsze rysunki naskalne i ich symbole będące pierwszymi objawami powstającego innego wymiaru postrzegania rzeczywistości. Czy jako sposób ucieczki od rzeczywistości, i jej opisu w inny sposób odbiegający od prawdy? A może chęci zaczarowania jej swoimi wizjami? Czy człowiek współczesny tak bardzo zmienił się od tych pierwotnych ludzi? Będąc poszukującym Boga i nowego wymiaru, nawet już nie w kontekście swojego miejsca na Ziemi ale patrząc daleko poza jej granice w daleki wszechświat, nie radząc sobie ze swoimi obawami w kontekście własnych wyobrażeń i wizji. Co jest prawdą a co próbą obejścia tej prawdy?

Artur Tokarz urodził się w Lublinie. Fascynacja rysowaniem i muzyką zaczęła się już w dzieciństwie. W 2012 ukończył Wydział Architektury. Obecnie jest studentem III roku malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Uważa, iż malarstwo tak jak, poprzednio architektura, służy do poszerzania sposobu wyrażania i postrzegania rzeczywistości. Taką też funkcję widzi w odniesieniu do muzyki.

1I/ʻ Międzynarodowa Unia Astronomiczna ustaliła, że małe ciała niebieskie odbywające loty międzygwiezdne będą oznaczane w sposób podobny do komet. Litera I pochodzi od ang. interstellar (międzygwiezdny); A/2017 U1 jako pierwsze zaobserwowane ciało tego rodzaju ma numer 1I. Nazwa własna ʻOumuamua, wybrana przez zespół Pan-STARRS, wywodzi się z języka hawajskiego i nawiązuje do tego, że obiekt ten jest jakby „pierwszym posłańcem” do Układu Słonecznego (ʻou oznacza „sięgać”, zaś mua znaczy „pierwszy” lub „poprzedzający”; powtórzenie służy wzmocnieniu)

Galeria KONT
ul. Zana 11
Lublin

Wernisaż:
31 maja 2021, godz. 18:00

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    31 maja 2021