Zaproszenie na uroczystość otwarcia Skweru prof. Kazimierza Górskiego

Profesor Kazimierz Górski urodził się 25 III 1944 roku w Rakowie, zmarł  30 IV 2009 roku w Lublinie. Dyrygent, chórmistrz, muzykolog, kompozytor, pedagog. Ukończył Instytut Muzykologii KUL i Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie dyrygentury profesora Stefana Stuligrosza. W latach 1976–1998 wykładał w Instytucie Muzykologii KUL, 1980–2009 w Instytucie Muzyki UMCS, gdzie kierował Zakładem Dyrygentury Wokalno-Instrumentalnej (1992–1996) i Zakładem Teorii Muzyki (2000–2009). Od 1993 profesor zwyczajny. Prowadził niezwykle bogatą działalność artystyczną, ponad trzydzieści pięć lat kierując chórami lubelskimi. W roku 1969 reaktywował Chór Akademicki UMCS. W latach 1971–1998 był dyrygentem Chóru Akademickiego KUL, z którym rozwinął intensywną działalność artystyczną, zdobywając prestiżowe nagrody na konkursach w Polsce i za granicą. Koncertując z chórem KUL w wielu krajach świata krzewił polską kulturę muzyczną, rozsławiał miasto Lublin, poza wieloma krajami Europy, m.in. w USA, Kanadzie, Australii, Izraelu; wielokrotnie występował przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

W 2001 założył  przy Wydziale Artystycznym UMCS zespół wokalno-instrumentalny  Camerata Lubelska, z którym realizował własne unikatowe projekty muzyczne do ostatnich dni życia. Jego artystyczne dokonania dokumentują polskie i zagraniczne nagrania telewizyjne, radiowe, płytowe, kasetowe. Repertuar miał bogaty i różnorodny, od dzieł renesansowych po współczesne.

Do najważniejszych osiągnięć wzbogacających kulturę muzyczną należą opracowania na podstawie zapomnianych i odnalezionych rękopisów  - pierwsze wykonania religijnych dzieł kompozytorów polskich XVIII wieku (m.in. litanii J. Wańskiego, Stabat Mater i litanii  J. Zeidlera) oraz liczne prawykonania muzyki współczesnej (m.in. kompozycji R. Calmela, F. Martina, A. Nikodemowicza, J. Świdra, S. Zanchettiego). W 2007 zorganizował w rodzinnym Rakowie Festiwal Muzyki Oratoryjno-Kantatowej „Rakowskie Divertimento” (dwie edycje, 2007 i 2008). Zajmował się również kompozycją.

Pozostawił opracowania kolęd, melodii polskiego folkloru, śpiewów patriotycznych; niektóre z nich utrwalił fonograficznie. Był promotorem ponad dwudziestu przewodów doktorskich, recenzentem wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych, autorem laudacji profesorskich. Zasiadał w jury krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. Członek Rady Ekspertów do Spraw Chórów i Zespołów Instrumentalnych przy Ministerstwie Kultury oraz Komitetu Nagrody im. Św. Brata Alberta.

Za swoje wybitne zasługi otrzymał Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Kultury RP, Nagrodę im. Św. Brata Alberta,  Nagrodę Prezydenta Miasta Lublina, Nagrodę Wojewody Lubelskiego, Honorową Odznakę za Zasługi dla Lubelszczyzny, Srebrną Honorową Odznakę Zasłużonego dla Lublina, Honorową Odznakę Akademii Medycznej w Lublinie, Medal „Za zasługi dla KUL”, Dyplom Uznania od Senatu Kanady.

Był miłośnikiem miasta Lublina, jego historii, zabytków. W sposób szczególny upodobał dzielnicę Czechów ze względu na walory krajobrazowe i lokalizację ulic o nazewnictwie muzycznym. Tutaj zamieszkał przy ul. Organowej 5, gdzie z żoną Barbarą i ze swoimi domowymi czworonogami spacerował po okolicznych uroczych wąwozach.

Wyrażamy przekonanie, że profesor Kazimierz Górski swoim życiem, działalnością i dokonaniami w pełni zasłużył na uhonorowanie i upamiętnienie w przestrzeni miasta Lublin. Zaproponowana przez Stowarzyszenie Camerata Lubelska forma upamiętnienia, nazwania skweru jego imieniem, będzie dla żyjących i kolejnych pokoleń widomym znakiem uznania dla wybitnej osobowości polskiej kultury muzycznej.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    9 czerwca 2021