XII cykl otwartych wykładów z historii sztuki 2020/2021 on-line "Artysta jako krytyk - krytyk jako artysta"

Niniejszy cykl wykładów będzie poświęcony analizie różnych przykładów sztuki, która staje się zarazem swoją własną krytyką, i krytyki artystycznej, która przekracza własne granice, aspirując do rangi dzieła sztuki. Krytyczno-artystyczna i artystyczno-krytyczna optyka pozwoli przyjrzeć się dziejom sztuki od strony ich potencjału negacji i destrukcji jako warunków tworzenia, jednocześnie służąc za pretekst do przemyślenia zjawiska „tradycji” artystycznej w nowoczesności i post-nowoczesności kultury.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    28 września 2020