Wystawa prac fotograficznych dra Marcina Marona

Zapraszamy wszystkich na wystawę fotografii autorstwa dr Marcina Marona, pt. PODRÓZ, która zostanie otwarta dn. 22.11.2018 (we czwartek) w Galerii po 111 schodach, w MDK2 przy ul. Bernardyńskiej 14a.

PODRÓŻ to cykl fotografii czarno-białych, analogowych, zrealizowanych w parkach w Paryżu (głównie w Ogrodzie Luksemburskim). Zdjęcia układają się w narrację fotograficzną, której towarzyszą fragmenty wiersza Charlesa Baudelaire`a pt. Podróż. Wystawie patronuje Baudelaire`owska postać flâneura (spacerowicza). Flâneur stał się jedną z kluczowych figur nowoczesności. Uosabia skomplikowane relacje łączące wyobcowaną jednostkę i społeczeństwo. Walter Benjamin pisał o flâneurze jako o człowieku prywatnym, który przemierza wielkomiejską przestrzeń po to, aby na nowo odczytać jej znaki.

Marcin Maron jest absolwentem Wydziału Operatorskiego i Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej  w Łodzi i adiunktem na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej gdzie prowadzi zajęcia z fotografii i historii filmu.

Otwarcie wystawy:

22.11.2018 (czwartek), godz. 18

Galeria po 111 schodach, MDK2, ul. Bernardyńska 14a

 

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    19 listopada 2018