Wystawa „Mroźne widzenie" | Fotorelacja

8 lat temu warszawsko-lubelski zespół artystów przygotował wystawę „Chłodne spojrzenie” w galerii „Salon Akademii” w Warszawie. Jej celem było pokazanie strategii współczesnego malarstwa i chłodnej, analitycznej relacji pomiędzy twórcą a obrazem. Mimo różnorodności postaw wystawa miała wspólny rys, polegający na ostrym kadrowaniu rzeczywistości i dążeniu do abstrakcji. Była to sztuka odsączona z emocjonalności, wyciszona, oparta na obserwacji i rytmie, ciążąca w stronę geometrii, zdystansowana wobec współczesnego świata. Kolejną wariacją „Chłodnego spojrzenia” była wystawa „Kompleksy i frustracje” zorganizowana w lubelskiej Galerii Labirynt, w której owy dystans znacznie się skrócił. Pojawili się także inni artyści i artystki. W 2021 roku wracamy do korzeni, próbując zbadać, w jaki sposób „Chłodne spojrzenie” stało się „Mroźnym widzeniem” i co to oznacza. W jaki sposób patrzą na świat współcześni malarze i czy nadal jest to malarstwo? Jak ewoluowały ich strategie obrazowania? Czy tytułowe mroźne widzenie oznacza, że obdarzają rzeczywistość większą uwagą i wchodzą w dialog z tematami społeczno-politycznymi czy są jednak skłonni do abstrahowania? Po latach wizje artystyczne się ukonstytuowały i zradykalizowały, „Mroźne widzenie” pokazuje współczesną perspektywę twórczą. Ocieplenie klimatu zwykle powoduje późniejsze szybkie postępujące oziębienie aż po epokę lodowcową. W życiu społecznym podobnie: gorące dyskursy i zaognienie sytuacji powoduje w dalszej kolejności zamrożenie sytuacji. Mroźne spojrzenie, poprzez taflę lodu, pełne wewnętrznego żaru śledzi poruszenie we współczesnym świecie. Artyści wykorzystują w tym celu nie tylko medium malarskie ale także bardziej bezpośrednie środki wyrazu.

Artyści: Tomasz Bielak, Maciej Duchowski, Arkadiusz Karapuda, Piotr Korol, Igor Przybylski, Sławomir Toman

Kuratorka: Marta Ryczkowska

Galeria Zana 11

Wernisaż odbył się 8 października w piątek o 17:00

Wystawa czynna jest od 8 do 20 października od wtorku do soboty w godz. 15:00 - 18:00

Projekt 10x10 zrealizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarta Pracownia” w Lublinie we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS oraz z Centrum Kultury w Lublinie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    11 października 2021