Wystawa "Katedra" FOTORELACJA

„Katedra” to tytuł  wystawy i prezentacja postaw twórców z Katedry Projektowania Graficznego i Druku Płaskiego Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Katedra ta powstała w efekcie zmian Ustawy o Szkolnictwie Wyższym - zwanej popularnie Ustawą 2.0. Nowy zespół został stworzony z pracowników dawnego Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii oraz części Zakładu Grafiki Projektowej i Serigrafii. Wystawa jest pierwszą taką prezentacją różnorodnych postaw twórczych pracowników nowej Katedry. Myślę, że warto spotkać się z rzeczywistością artystyczną tych kilku twórców, ich próbą afirmacji własnej wizji otaczającego ich świata. Poprzez obraz (a często i słowo) mamy możliwość zobaczyć ich wizję rzeczywistość nas otaczającej, spróbować zestroić się z ich rozumowaniem i wizją świata, sprawdzić czy ich pojmowanie tegoż jest nam bliskie? czy pozwala nam dowiedzieć się czegoś jeszcze o sobie i naszym Uniwersum? Różne postawy, różne środki wypowiedzi, różne przemyślenia…

Piotr Lech

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    10 marca 2020