Wystawa 01 Katedra Sztuki Mediów Cyfrowych FOTORELACJA

Od 11 grudnia 2019 do 29 stycznia 2020 w Galerii Michała Elwiro-Andriollego w Nałęczowie, prezentowana była wystawa zatytułowana 01 Katedra Sztuki Mediów Cyfrowych. Jej współorganizatorami był Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie i Nałęczowski Ośrodek Kultury.

W swoim zamierzeniu wystawa była rozpoznaniem skali możliwości nowo powołanej, w październiku 2019 roku Katedry Mediów Sztuki Cyfrowej. Z przeglądu tego wyłonił się transdyscyplinarny obraz potencjalności tej Katedry, w którym nawzajem przenikają się kompetencje: cyfrowej fotografii, filmu, komputerowej animacji i cyfrowej edycji obrazu, grafiki i animacji CGI, sztuki wirtualnej i sztuki rozszerzonej rzeczywistości. Tak szeroki wachlarz dyscyplin zintegrowany na platformie mediów cyfrowych możliwy jest do osiągnięcia dzięki doborowi kadry nowo powołanej Katedry.

Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. Grzegorz Dobiesław Mazurek, a w jej skład wchodzą: prof. dr hab. Irena Nawrot-Trzcińska, dr hab. Joanna Polak, prof. Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dr hab. Marek Letkiewicz, prof. UMCS, dr Jarosław Janowski, dr Danuta Kucia, dr Marcin Maron, dr Sławomir Plewko, mgr Michał Mikulski i mgr Jacek Wierzchoś.

Znaleźli się tu więc specjaliści, których kompetencje zawodowe i artystyczne osiągnięcia umożliwiają przybranie przez ten zespół kursu na cel, którym jest stworzenie naszym studentom mocnych podstaw do stąpania w Erze Cyfrowej po gruncie współczesnego uniwersum sztuki.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    4 lutego 2020