WYNIKI WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI DO SENATU

Lublin, 6 lipca 2020 r.

 

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Artystycznego UMCS

z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli do Senatu UMCS w kadencji 2020-2024

 

Skład komisji:

 1. dr hab. Krzysztof Bartnik prof. UMCS………….... - przewodniczący
 2. dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. UMCS - członek
 3. dr hab. Jakub Niedoborek..........................................- członek
 4. dr Danuta Kuciak.......................................................- członek
 5. dr Piotr Korol….........................................................- członek
 6. dr  Amadeusz Popek..........................................- przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 7. mgr Leszek Rymczuk........................................- przedstawiciel ZNP
 8. Hanna Popruha………………………………..- przedstawiciel samorządu studentów

 

Komisja wyborcza na swoim spotkaniu 29 czerwca 2020r., przeprowadzonym z użyciem aplikacji Teams, zdecydowała o zastosowaniu ankietera USOS w tajnym głosowaniu wyłaniającym przedstawicieli do senatu i ustaliła harmonogram wyborów. Informacja o sposobie i zasadach przeprowadzenia wyborów była niezwłocznie upowszechniona w środowisku poprzez pocztę służbową oraz zamieszczenie na stronie internetowej wydziału. W ten sam sposób zostały udostępnione również formularze zgłoszeniowe kandydatów.

 

Wpłynęły zgłoszenia w odpowiednich grupach nauczycieli:

 

Nauczyciele zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni w Instytucie Muzyki:

 1. Prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

 

Nauczyciele zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni w Instytucie Sztuk Pięknych:

 1. Dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

 

Pozostali nauczyciele Wydziału Artystycznego:

 1. Mgr Karol Pomykała

 

Wszyscy kandydaci spełniają warunki wymagane prawem o szkolnictwie wyższym i Statut UMCS.

 

W dniu 6.07.2020 r. w godzinach 9:00 – 15:00 odbyło się zdalne głosowanie z wykorzystaniem ankietera USOS. Jego wyniki przedstawiają się następująco:

 

Prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

 

Uprawnionych do głosowania – 12

W głosowaniu udział wzięło – 1

Głosów za kandydaturą – 1

Głosów przeciwnych – 0

 

Kandydatka jednogłośnie została wybrana na przedstawiciela Wydziału Artystycznego w Senacie UMCS w kadencji 2020-2024.

 

 

Dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

Uprawnionych do głosowania – 19

W głosowaniu udział wzięło – 6

Głosów za kandydaturą – 6

Głosów przeciwnych – 0

 

Kandydatka jednogłośnie została wybrana na przedstawiciela Wydziału Artystycznego w Senacie UMCS w kadencji 2020-2024.

 

 

Mgr Karol Pomykała

Uprawnionych do głosowania – 69

W głosowaniu udział wzięło – 14

Głosów za kandydaturą – 14

Głosów przeciwnych – 0

 

Kandydat jednogłośnie został wybrany na przedstawiciela Wydziału Artystycznego w Senacie UMCS w kadencji 2020-2024.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Wydziałowej

dr hab. szt. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS

  Aktualności

  Autor
  Renata Gogol
  Data dodania
  7 lipca 2020