Wyniki I Lubelskiego Konkursu Grafiki Dzieci i Młodzieży „Mały Format”

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akcją” ogłosił wyniki I Lubelskiego Konkursu Grafiki Dzieci i Młodzieży „Mały Format”, którego współorganizatorem jest Wydział Artystyczny UMCS.

Impreza realizowana jest równolegle ze znanym w całym kraju Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Grafika”, który wspierany jest od lat przez Wydział Artystyczny (m.in. przez organizację warsztatów w naszych pracowniach dla laureatów konkursu).

Celem konkursu „Mały Format” jest promocja twórczości dzieci i młodzieży z Lublina oraz popularyzacja grafiki jako dziedziny sztuki. Wystawy pokonkursowe mają dawać możliwość wymiany doświadczeń i metod pracy twórczej z dziećmi nauczycielom lubelskich placówek oświatowo-kulturalnych.

Według regulaminu konkursu prace miały być wykonane w formacie 20cm x 20cm tradycyjną techniką grafiki warsztatowej (np. linoryt, gipsoryt, kolografia), która umożliwia uzyskanie przynajmniej dwóch identycznych odbitek.

Uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami mieli uczestniczyć w warsztatach oraz korzystać z pracowni Wydziału Artystycznego. Z powodu pandemii ten element współpracy nie mógł być zrealizowany w tym roku. W następnej edycji konkursu na pewno to nadrobimy.

W ocenie 62 prac brała udział dr hab. Agnieszka Zawadzka i mgr Anna Mazur. Jedną z prac uhonorowała swoją nagrodą  Dziekan Wydziału Artystycznego dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS.

Na stronie MDK Pod Akacją znajdziemy katalog oraz wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac. Warto je obejrzeć, być może wśród autorów tych interesujących grafik są nasi przyszli studenci…

Link do katalogu online

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    2 grudnia 2020