WYBORY PRZEDSTAWICIELI WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO DO SENATU UMCS

 Zgodnie ze Statutem UMCS wybieramy po jednym przedstawicielu z trzech grup pracowniczych naszego wydziału:

 1. Nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora i profesora uczelni z Instytutu Muzyki.
 2. Nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora i profesora uczelni z Instytutu Sztuk Pięknych.
 3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni z Wydziału Artystycznego.

Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o zdalnym trybie głosowania.

HARMONOGRAM WYBORÓW:

od 30.06-2.07 - przyjmowanie przez komisję pisemnych zgłoszeń i oświadczeń kandydatów.

(zasady zawiera § 166 ust. 2 pkt 1 Statutu). Formularze dokumentów są załączone do listów informujących o wyborach. Wypełnione i podpisane dokumenty proszę zeskanować i przesłać na adres przewodniczącego komisji: bartnik@poczta.umcs.lublin.pl

2.07- zamknięcie listy kandydatów;

6.07- głosowanie w godzinach 9:00 – 15:00

Głosowanie odbędzie się przy użyciu ankietera USOS. Każdy z uprawnionych pocztą elektroniczną otrzyma list zawierający przekierowanie do właściwego głosowania. Z listy kandydatów należy wybrać jedną osobę.

6.07- ogłoszenie wyników.

Przewodniczący Komisji Wydziałowej

dr hab. szt. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS

  Aktualności

  Autor
  Renata Gogol
  Data dodania
  30 czerwca 2020