WARSZTATY SILIGRAFII

poniedziałek 20 maja 2019, godz. 8.40-9.40 - prezentacja w auli 103, godz. 10.20-13.20 - warsztaty w sali 31, godz.18.00 - wernisaż na Zana 11

W poniedziałek 20 maja 2019 na Wydziale Artystycznym UMCS odbędą się WARSZTATY SILIGRAFII prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu w Sofii oraz Narodowej Akademii Sztuki w Sofii:

  • Ph.D Chief Assistant Prof. SNEZHINA BISEROVA, Sofia University St. Klement Ohridski
  • Assoc. Prof. Anna Tzolovska, Sofia University St. Klement Ohridski
  • BA Nevena Nenova, National Academy of Arts, Sofia
  • MA Аleksandra Dimitrova, National Academy of Arts, Sofia

Warsztaty rozpocznie prezentacja techniki w godz. 8.40 - 9.40 w auli 103, potem zapraszamy na zajęcia praktyczne od godz. 10.20 w sali 31, na zakończenie odbędzie się wernisaż prac wizytujących wykładowców o godz. 18.00 w Galerii WA ul. Zana 11.

Wszystkie zajęcia będą tłumaczone na język polski.

Całodniowy program warsztatów jest obowiązkowy dla studentów II roku kierunku grafika, którzy mają w programie zaliczenie warsztatów po II roku studiów.

Warsztaty Siligrafii są rezultatem wizyty dr hab. Alicji Snoch-Pawłowskiej z grupą 6 studentów z grantu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” w Narodowej Akademii Sztuki oraz w Departamencie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu w Sofii w grudniu 2018 roku, podczas której artyści z Sofii otrzymali zaproszenie do poprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2019