Uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dla Uniwersytetu Marii Curie Skodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów z dnia 29 kwietnia 2020 r. otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Wniosek został przygotowany przez Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS.

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki jest efektem konsekwentnego i stabilnie realizowanego programu rozwoju Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Wysoka pozycja Wydziału Artystycznego (kategoria A), wysoki poziom kształcenia Instytutu Muzyki (pozytywna ocena dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Komisji Akredytacyjnej), prowadzenie aktywnej działalności artystycznej na arenie międzynarodowej i krajowej oraz spełnienie wszelkich wymogów formalnych dotyczących uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki stanowiły podstawy do wystąpienia przez Instytut Muzyki z wnioskiem o uprawnienia.

Dla pracowników Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie to wielkie wydarzenie, wieńczące kilka lat pracy i starań, by zasłużyć na ten awans. Ta decyzja, podjęta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, lokuje Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w nielicznej grupie uczelni uprawnionych do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych oraz podnosi jego znaczenie w polskim szkolnictwie wyższym.

Awans Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie nastąpił w roku wejścia w życie ustawy, określającej na nowo strukturę formalną polskich uczelni i formalną strukturę instytucji naukowych.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    26 maja 2020