Sukces naszych studentów!

Prace czworga naszych studentów: Yany Chrabowskiej, Iwony Magi, Aleksandry Wójcik oraz Krzysztofa Korszuna zostały wytypowane przez międzynarodowe jury do wystawy konkursowej międzynarodowych Konfrontacji Plakatu Studenckiego w Tarnowie. W tym roku organizatorzy zanotowali rekordową ilość 900 zgłoszeń z 60 pracowni z 15 krajów, 3 kontynentów. Prace zostały wykonane na zajęciach pod kierunkiem dra Lecha Mazurka.

Założeniem wystawy jest analiza trendów w rozwoju plakatu oraz przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania.

Wernisaż odbędzie się 27 maja o godz. 18:00 w Tarnowskim Centrum Kultury oraz na Rynku w Tarnowie.

Link do wydarzenia

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    23 maja 2022