RYSUNEK, GRAFIKA, CERAMIKA - sztuka z Kowna

Wydział Sztuki Akademii Wileńskiej w Kownie przedstawia prace (rysunki) swoich studentów oraz prace profesorów Rimvydasa Mulevičiusa, Edmundasa Saladžiusa i Jonasa Arcikauskasa.

             Pracownia rysunku na wydziale jest miejscem, gdzie spotykają się takie dyscypliny plastyczne jak: malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa, tkanina, wzornictwo, szkło etc. Pracujący tu wykładowcy starają się kształtować u studentów osobowość twórczą przedstawiającą współczesny i niepowtarzalny pogląd na świat.

            Okres studiów jest ważnym doświadczeniem dla dalszego życia twórczego. Staramy się nawiązywać dialogi i odgrywać rolę inicjatorów,  kształtować poczucie odpowiedzialności i wiarę we własną tożsamość artystyczną. Nieskrępowana kreatywność jest podstawowym warunkiem w rozwoju przyszłego artysty – rysownika.

           Ciągle trwa wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus i Socrates. Studenci naszego wydziału są wyjątkowo serdecznie przyjmowani w Polsce, jak i w innych państwach Europy.

           Obecnie przedstawiamy naszym Szanownym Koleżankom i Kolegom w Lublinie dorobek studentów naszego wydziału i liczymy na dalszą współpracę.

Z poważaniem prof. Rimvydas Mulevičius

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    16 października 2018