Przegląd wystawy „krajOBRAZY” dr hab. szt. Krzysztofa Bartnika

Wystawa „krajOBRAZY” składa się z obrazów reprezentujących cykle tematyczne prac, które realizuję ostatnimi laty. Niezgodnym z ortografią ujęciem tytułu chciałbym zwrócić uwagę widza zarówno na inspirację, jak i główny cel moich poszukiwań- znalezienie formuły obrazu będącej niedosłowną, ale dosadną odpowiedzią wobec konkretnego miejsca, konkretnej sytuacji, przeżyć nimi wywołanych, przy czym kształt obrazu byłby uwarunkowany własną wrażliwością estetyczną, wiedzą i predyspozycjami psychofizycznymi. Nie jest to program, a raczej poddanie się procesowi, któremu nie obcy jest eksperyment, przypadek, odkrycie.

Znalezieniu przeze mnie odpowiedniego motywu i dobrego klimatu do pracy sprzyjają liczne, często dalekie, peregrynacje. Bywało, że z udziałem również wrocławskich artystów. Chciałbym tutaj, we Wrocławiu, przy okazji wystawy, wyrazić im wdzięczność, że w klimacie przyjaźni, w twórczej atmosferze przez nich kształtowanej, dojrzewały moje pomysły, ewoluowała forma obrazu.

Krzysztof Bartnik

 

Malarz i pedagog. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Stanisława Borysowskiego w 1988 r. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rysunku i  Malarstwa Wydziału Artystycznego. Swoją twórczość prezentował w licznych wystawach indywidualnych (36 - Polska, Czechy, Francja, Chorwacja)  i prezentacjach zbiorowych (ponad 100 - Polska, Czechy, Francja, Macedonia, Austria, Bośnia i Hercegowina, Australia, Belgia, Ukraina, Węgry, Niemcy, Litwa). Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych w Polsce i poza granicami. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    12 stycznia 2022