Promocja książki „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice”

Miasto Lublin, Wydawnictwo UMCS i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zapraszają na promocję książki „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” pod redakcją naukową Lechosława Lemeńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra Majewskiego, Jerzego Żywickiego.

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 roku o godzinie 17:00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” (ul. Grodzka 21). Wezmą w nim udział redaktorzy publikacji oraz autorzy tekstów.

„Ze zgromadzonych w książce tekstów wyłania się spojrzenie na dziedzictwo artystyczne Lublina poszczególnych epok historycznych w duchu podsumowania dotychczasowych ustaleń badawczych. Zarazem wiele z prac podkreśla decydujące osiągnięcia i zjawiska, które wyznaczały dynamikę przemian tkanki urbanistycznej i artystycznej miasta. W ten sposób opracowanie to w pewnym stopniu wydobywa tzw. „węzłowe okresy” dla przemian i rozwoju sztuki Lublina, które określiły jej charakter i – jako takie – stanowią najważniejsze punkty odniesienia dla zrozumienia palimpsestowej struktury dziedzictwa artystycznego miasta”.

– Od Redakcji (fragment)

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    27 stycznia 2020