Pracownicy Instytutu Muzyki na Konferencji Naukowej

Pracownicy Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS - dr hab. Zofia Bernatowicz, prof. nadzw. UMCS, dr hab. Małgorzata Nowak, prof. nadzw. UMCS, dr hab. Barbara Pazur oraz mgr Elżbieta Rakowska uczestniczyli w dniach 22-23 marca 2019 r. w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „IDEE-TENDENCJE-DĄŻENIA. Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

W ramach sesji „Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości” dr hab. Małgorzata Nowak, prof. nadzw. UMCS wygłosiła referat „Chór w liceum jako wsparcie dla rozwoju muzycznego i kształtowania postaw ucznia”, a dr hab. Zofia Bernatowicz, prof. nadzw. UMCS „Ars musica – zapomniane źródło komunikacji”. Dr hab. Barbara Pazur wygłosiła dwa referaty: „Muzyczne zajęcia gordonowskie – i dla niemowlęcia, i dla studenta” w ramach sesji „Edukacja muzyczna – aktywne formy i metody pracy z dziećmi” oraz „Moja artystyczna, edukacyjna i naukowa działalność w latach 2008-2018 na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu” w ramach sesji „Efektywność kształcenia a rzeczywiste kompetencje absolwentów i studentów Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej AMKL we Wrocławiu”. Mgr Elżbieta Rakowska poprowadziła warsztaty „Twórcze zabawy z instrumentarium Orffa”.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    11 kwietnia 2019