Pavel Panoch "Kult św. Jana Nepomucena i jego znaczenie w sztuce Europy Środkowej"

Wykład 30 listopada 2018r. godz.10.45, sala nr.103, Instytut sztuk Pięknych UMCS, Al. Kraśnicka 2b

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2018