NIEKTÓRE ZAJĘCIA w formie stacjonarnej od wtorku 2 czerwca 2020

DO WEJŚCIA NA TEREN BUDYNKÓW WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO NA PRZYWRÓCONE ZAJĘCIA UPRAWNIENI SĄ W Y Ł Ą C Z N I E STUDENCI, KTÓRYCH NAZWISKA UMIESZCZONE ZOSTAŁY W WYKAZIE ZGŁOSZONYM PRZEZ PROWADZĄCYCH TE ZAJĘCIA NAUCZYCIELI.

Od wtorku 2 czerwca 2020 część zajęć na Wydziale Artystycznym powraca do formy stacjonarnej. Dotyczy to jednak tylko tych zajęć, które nie mogą być zrealizowane zdalnie i których realizacja jest możliwa z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Na zajęciach przywróconych do formy stacjonarnej student powinien wykonywać tylko te czynności i zadania, które wymagają bezpośredniego kontaktu z nauczycielem lub specjalistycznych warunków pracowni. Wszystkie czynności projektowe i przygotowawcze, które mogą być wykonane poza salą dydaktyczną/pracownią należy wykonać w domu w ramach pracy własnej lub pracy zdalnej pod kierunkiem nauczyciela. 

Przywrócone zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć z możliwością ustalenia dodatkowych zajęć w terminach nie kolidujących z dydaktyką prowadzoną online. 

Warunki prowadzenia zajęć przywróconych do formy stacjonarnej określają:

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2020