Nasza studentka najbardziej umiędzynarodowionym studentem UMCS

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, mogąc poszczycić się studentką naszego Wydziału, która wygrała konkurs na najbardziej umiędzynarodowionego studenta UMCS.

Hanna Popruha zaprezentowała swoje prace graficzne na dziewięciu wystawach międzynarodowych, m.in. na Ukrainie, w Bułgarii oraz Niemczech. W roku akad. 2018/2019 była uczestnikiem grantu MNISW “Najlepsi z najlepszych! 3.0” należącym do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego na Wydziale Artystycznym UMCS pod kierownictwem dr hab. Alicji Snoch-Pawłowskiej. W ramach grantu Hanna Popruha została zgłoszona do konkursu ENTER INTO ART w Kolonii w Niemczech, w którym zdobyła nagrodę Amber Award za grafikę w technice wklęsłodruku. Hanna wspiera również Wydział Artystyczny w organizacji wydarzeń takich jak wystawy czy Drzwi Otwarte. Warto też dodać, iż w roku akademickim 2018/2019 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Wydziałowej Samorządu Studentów. To dla nas wielka radość mieć takie osoby w społeczności studenckiej!

25 listopada 2019 r. odbył się I Dzień Internacjonalizacji UMCS. Wzięli w nim udział przedstawiciele społeczności akademickiej z Polski i zagranicy. Tego dnia został także rozstrzygnięty Konkurs na najbardziej umiędzynarodowionego studenta UMCS. Nagrody ufundował Santander Universidades, który był współorganizatorem wydarzenia.

Doktor Uwe Brandenburg, ekspert European Association for International Educators (EAIE), wygłosił wykład pt. „Why internationalisation? Rationales and future trends”.

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, wręczył pamiątkowe dyplomy i czeki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

 

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    27 listopada 2019