Nasz student Tomasz Belew laureatem konkursu Santander Universidades

9 grudnia br. odbyło się spotkanie online z laureatami konkursu Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów i najlepszego doktoranta UMCS.

W ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Santander Universidades przeprowadzony został konkurs skierowany do studentów studiów I stopnia (II i III rok), jednolitych magisterskich (II–V rok) i II stopnia, a także doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich na 2, 3 lub 4 roku. O nagrodę ubiegali się studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim poprzedzającym nabór wniosków uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i/lub prowadzili działalność społeczną. 

Decyzją Komisji Konkursowej stypendia otrzymali: 

 • Mateusz Jezuit  ̶  w kategorii student za osiągnięcia naukowe,
 • Tomasz Belew  ̶  w kategorii student za osiągnięcia artystyczne,
 • Patrycja Chudziak  ̶  w kategorii student za osiągnięcia sportowe,
 • Patrycja Kwitek  ̶  w kategorii student za działalność społeczną,
 • Brian Chaggu  ̶  w kategorii student anglojęzyczny,
 • Izabela Borkowska  ̶  w kategorii doktorant.

Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów i najlepszego doktoranta UMCS została przyznana jednorazowo w kwocie 2 500,00 zł brutto sześciu laureatom. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 101 osób.

Podczas środowego spotkania z laureatami konkursu władze rektorskie UMCS reprezentowała prof. Dorota Kołodyńska  ̶  Prorektor ds. studiów i jakości kształcenia, natomiast Santander Universidades reprezentowała Izabela Litera  ̶  Menedżer Placówki Santander Universidades przy UMCS. Ponadto w rozmowie uczestniczyli również dr Marcin Gołębiowski  ̶  Dyrektor Centrum Promocji UMCS, dr Ewelina Panas  ̶  Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia oraz Magdalena Drwal  ̶  przedstawiciel Centrum Prasowego UMCS.

Przedstawiciele Uczelni i Santander Universidades złożyli zwycięzcom gratulacje oraz podziękowali za niezwykłe zaangażowanie w życie środowiska akademickiego i miasta. Wyrazili również nadzieję na dalszą owocną współpracą z każdym z tegorocznych laureatów, która to będzie stanowiła doskonałą bazę do podejmowania licznych rozwojowych inicjatyw.

Tomasz Belew studiuje na kierunku Grafika ze specjalizacją Sztuki Mediów Cyfrowych na Wydziale Artystycznym. Jego pasją jest grafika warsztatowa, która polega na odbijaniu specjalnie przygotowanych wcześniej matryc na prasie – tak przygotowane prace zgłasza na liczne konkursy i wystawy krajowe i zagraniczne. Jego prace były prezentowane podczas międzynarodowych wystaw m.in. w Hiszpanii oraz Bułgarii. Jest uczestnikiem projektu badawczego „Najlepsi z najlepszych!” pod kierownictwem prof. Alicji Snoch-Pawłowskiej – Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS. Tomasz Belew jest także wolontariuszem Galerii Wydziału Artystycznego UMCS oraz zaangażowanym członkiem koła naukowego „Folia" oraz kół naukowo-artystycznych „Frakcja sucha" i „Ceramika unikatowa i formy przestrzenne". Na co dzień zajmuje się fotografią i obróbką zdjęć oraz tworzy animacje komputerowe.

  Aktualności

  Autor
  Renata Gogol
  Data dodania
  14 grudnia 2020