Nasi studenci nagrodzeni Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

28 stycznia br. w Sali Senatu odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżnionych studentów. W wydarzeniu uczestniczył Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski oraz Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Alicja Borzęcka-Szajner.

Spośród 1087 złożonych wniosków przez studentów z uczelni z całego kraju, spełniających warunki otrzymania stypendium, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 488 studentów, którym przyznał stypendium. Wśród laureatów znalazło się 15 żaków z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy swoją pracą i wytrwałością udowodnili, że są pasjonatami nauki i ludźmi o otwartych umysłach.

Studenci Wydziału Artystycznego, którzy otrzymali stypendium:

Tomasz Belew - grafika

Stanisław Paweł Kamiński - grafika

Hanna Popruha -  grafika

Monika Szydłowska - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za wysiłek, jaki wkładają w swój rozwój naukowy.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    30 stycznia 2020