Nagroda dla Magdaleny Jarskiej na I Triennale Ilustracji Studenckiej w Zagrzebiu

Z wielką przyjemnością informujemy. że nasza studentka, dyplomantka pracowni litografii Pani Magdalena Jarska zdobyła pierwsze miejsce na I Triennale Ilustracji Studenckiej organizowanym przez Akademię Sztuki w Zagrzebiu. Nagrodzona praca nosi tytuł "Król żyro" , jest to litografia długopisowa należąca do cyklu dyplomowego pani Magdaleny.

Do konkursu zakwalifikowano 18 prac dziesięciorga studentów naszego Wydziału. Selekcji zgłoszonych prac dokonało jury w składzie:
dr hab. Krzysztof Rumowski
dr hab. Krzysztof Rukasz
mgr Tomasz Malec
Nagrody i kwalifikacje do wystawy przyznało jury Akademii Sztuki w Zagrzebiu  pod kierownictwem prof.art Svjetlana Junakovića.

WYZWANIA ILUSTRACJI

Ilustracja od dziesięcioleci walczy o równorzędne miejsce wśród wielu form wyrazu w sztuce nowoczesnej i współczesnej. Gwałtowny rozwój techniki w końcu umożliwił ilustracji w równym stopniu dzielenie się technikami, mediami i wyrażeniami, które do niedawna były niewyobrażalne dla autorów skłonnych do narracji, metafor i interpretacji tekstu lub konkretnego tematu. Tak więc dzisiaj we współczesnej ilustracji napotkamy wszystkie możliwe techniki artystyczne, od rysunku i grafiki, od malarstwa po fotografię, rzeźbę czy cyfrowy, wirtualny rysunek. Ilustrację znajdziemy w książkach, na naszych smartfonach, komputerach, w formie gier, w telewizji, w teatrze, na licznych billboardach z plakatami oraz w niezliczonych przestrzeniach reklamowych od etykiet po wielkie ekrany. Spodziewano się więc, że ilustracja znajdzie swoje miejsce na Akademiach Sztuk Pięknych, gdzie poprzez różne kursy studenci będą mogli poznać różne podejścia ilustratorów do przetwarzania i interpretacji określonych tematów. W Akademii w Zagrzebiu staramy się łączyć zadania i wyzwania ilustracyjne z językami artystycznymi, które uczniowie rozwijają na zajęciach z mentorami poprzez kursy ilustracyjne. Nie patrząc na ilustrację jako całkowicie odrębny segment sztuki, dajemy możliwość osobistego i kreatywnego podejścia, te realizacje, które dają studentom pełną swobodę tak niezbędną w ekspresji artystycznej. W takim podejściu do nauczania ilustracji bardzo pomaga nauczanie projektowe, które wiąże się z konkretnymi zadaniami i konkursami organizowanymi na uczelni i poza nią. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem studentów współpracą trzech akademii (artystycznej, teatralnej i muzycznej), gdzie w ramach kursu ilustracyjnego studenci tworzą plakaty do sztuk teatralnych, broszury programowe i inne materiały graficzne. Nie zabrakło również bardzo ważnej ilustracji artykułów o przyszłości Chorwacji do listy Večernji (opublikowano książkę z ilustracjami studenckimi), konkursów na Światowy Festiwal Literatury, chorwackiego kalendarza osiguranje i tym podobnych. Mamy nadzieję, że ta cykliczna wystawa ilustracji studentów uczelni artystycznych przyczyni się do zainteresowania tym rosnącym segmentem współczesnej ekspresji artystycznej.
red.prof.art Svjetlan Junaković

Dziękujemy Akademii Sztuki w Zagrzebiu za stworzenie możliwości uczestnictwa w Triennale studentom Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pana Prodziekana ALU doc. Mirana Sabica za zaproszenie i pomoc w całym przedsięwzięciu.
Gratulujemy Pani Magdalenie oraz wszystkim uczestnikom konkursu.
dr hab. Krzysztof Rukasz

Wystawę można oglądać do 25.07.2021 w Art room  - Centar za mlade Bunker, Samobor, Chorwacja.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    8 czerwca 2021