Nabór zgłoszeń kandydatów do Nagród Miasta Lublin

Szanowni Państwo, Wydział Kultury informuje, że do 15 lutego 2021 r. trwa nabór zgłoszeń kandydatów do Nagród Miasta Lublin w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury:

Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2020 rok,
Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2020 roku,
Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności,
Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2020.

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty. Zgłoszenia na właściwych formularzach (formularz znajduje się nagrody.kultura.lublin.eu) w formie pisemnej można:

przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin

lub

przynieść do Wydziału Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii oraz ograniczeniami wprowadzonymi w Urzędzie Miasta Lublin w zakresie przyjmowania interesantów dopuszczalne jest także złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Mieszkańców czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15.15 przy ulicach:

- Wieniawskiej 14
- Filaretów 44
- Szaserów 13-15
- F. Kleeberga 12a.

Na jednym formularzu można zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenie może zawierać dodatkowe elementy w postaci: opinii, rekomendacji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów, wycinków prasowych, dokumentacji filmowej i fotograficznej, katalogów, wydawnictw, zapisu audio itp. Załączniki te nie podlegają zwrotowi. Do wniosku o nagrodę należy dołączyć podpisaną przez kandydata informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych – klauzula_RODO.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 lutego o godzinie 15.30. O zachowaniu tego terminu decyduje data wpływu.

UWAGA! Termin nie dotyczy składania wniosków o Nagrody Okolicznościowe.

Zgłoszenia do nagród oceni Komisja do spraw nagród powołana przez Prezydenta Miasta Lublin. Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta Lublin kandydatów do nagród.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków dostępne są na stronie www.kultura.lublin.eu w zakładce Nagrody, można je także uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 37 14 lub pisząc na adres: mecenat.kultura@lublin.eu.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    8 lutego 2021