Nabór wniosków w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

 1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór od 16.11.2020 r. do 04.12.2020 r. do godziny 15.00 (wniosek do pobrania)
 2. Wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 16.11.2020 r. (wniosek do pobrania)
 3. Wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 16.11.2020 r. (wniosek do pobrania)

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie Projektu.

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. Odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS 
Lublin, pl. Marii Cure-Skłodowskiej 5 
Rektorat, XII piętro, pokoje 1209 i 1213

  Aktualności

  Autor
  Renata Gogol
  Data dodania
  17 listopada 2020