NABÓR WNIOSKÓW na Stypendia Ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Zapraszamy studentów do składania wniosków o stypendium Ministra.  Podstawą są osiągnięcia artystyczne, naukowe, w tym granty, lub sportowe. Wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. Regulamin stypendium Ministra znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Wnioski należy wypełnić według załączonego formularza i przesłać na adres mailowy hannapopruha@gmail.com do 2 października 2020 r.

Pani Hanna Popruha (dziekanat, pokój 108, w godz. 10-14) udziela odpowiedzi i pomocy w zakresie wypełniania wniosków. Wypełnione i sprawdzone wnioski będą przez studentów umieszczane w systemie podawczym i zostaną przesłane do Ministra z podpisem Rektora.

W ciągu ostatnich 3 lat studenci Wydziału Artystycznego otrzymali stypendia Ministra:
4 studentów na rok akad. 2017/2018,
9 studentów na rok akad. 2018/2019,
5 studentów rok akad. 2019/2020.

    Aktualności

    Data dodania
    15 września 2020