KRAINA PIECZONYCH GOŁĄBKÓW

ABC GALLERY, POZNAŃ 17.06. 2019 - 20.07.2019 WERNISAŻ 17.06.2019, godz. 20.00

Znakomita większość organizowanych dzisiaj grupowych wystaw sztuki współczesnej problematyzuje kwestie, wokół których formułowana jest ich tematyka. Wydaje się to słuszne i właściwie nieuniknione: prawie każdy aspekt współczesności rodzi dylematy, prowokuje pytania, generuje dyskusje. Sztuka zaś będąc jednym z najbardziej czułych sejsmografów życia społecznego, politycznego, narodzin nowych idei i schyłku starych – w naturalny sposób do owych drgań i zmian czasem profetycznie, innymi razy krytycznie się odnosi, spełniając tym samym postulat zaangażowania.

Koncepcja wystawy „Kraina pieczonych gołąbków” zrodziła się tęsknoty za Matissowską ideą „sztuki jak wygodny fotel”: spełniającej potrzeby estetyczne, radosnej, niosącej harmonię, będącej ucztą dla oczu i dla ducha.  I z pytania czym dzisiaj jest mityczna Kukania, jak wygląda współczesna kraina beztroski, nieograniczonej obfitości i niczym niezakłóconego błogostanu.  Tematyka wybranych na wystawę prac odnosi się do – jak mogłoby się wydawać – bezproblemowej sfery ludzkiej aktywności: do wypoczynku, relaksu, zabawy i rekreacji. Podobnie jak „Kraina pieczonych gołąbków” Pietera Bruegela, każdy z prezentowanych obiektów za zasłoną estetycznej atrakcyjności kryje jednak drugie dno. A legendarna „Kraina szczęśliwości” w kontekście kultu młodości i powszechnie obowiązującego postulatu nieustającego i bezwarunkowego wellness & fitness po raz kolejny okazuje się niedoścignioną utopią.

Znaczącym elementem wystawy jest kolejny obiekt, który zostanie odsłonięty tego samego dnia na terenie Poznań Visual Park w bezpośrednim sąsiedztwie ABC Gallery. Będzie to replika monumentalnego neonu autorstwa nieżyjącego już wybitnego grafika, autora scenografii, współtwórcy polskiej szkoły plakatu Zbigniewa Kaji. Neon Strzeszynek – Wypoczynek przedstawiający motywy związane z pejzażem i sportami wodnymi (fale jeziora, słońce, żaglówka) został zrealizowany w połowie lat 70tych na ścianie kamienicy na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Głogowskiej w Poznaniu. W latach 80tych został zdemontowany i bezpowrotnie zniszczony. Replika powstaje na podstawie dość szczątkowej biało-czarnej dokumentacji fotograficznej.

Katarzyna Jankowiak-Gumna

ARTYŚCI:

Agnieszka Antkowiak

Sławomir Brzoska

Jarosław Fliciński

Izabella Gustowska

Jędrzej Hofman

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    7 czerwca 2019