KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 13 marca 2020 roku

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych

 

 

Aktualne przepisy:
12.03.2020 - Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone do 31 maja 2020:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

12.03.2020 - Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich:
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-i-doktorantow-dotyczace-domow-studenckich

12.03.2020 - Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy:
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy

11.03.2020 – Rektor UMCS zawiesza zajęcia dydaktyczne do odwołania, nie krócej jednak niż do dnia 15 kwietnia 2020:
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0311/132250-zarzadzenie-18-2020.pdf

11.03.2020 - Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca 2020, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19:
https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19

    Aktualności

    Data dodania
    13 marca 2020