HARMONOGRAM OBRON W INSTYTUCIE MUZYKI 2018

Termin pierwszy

Dyplom artystyczny

5,6,7 czerwca 2018 - dyplomy artystyczne na kierunku jazz i muzyka estradowa studia I stopnia  oraz na specjalności muzyka rozrywkowa edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia II  stopnia

11,17, 18 czerwca 2018  – dyplomy z dyrygowania  z chórami

18 – 20 czerwca 2018 – dyplomy z instrumentów

27 czerwca 2018 – dyplomy z dyrygowania przy fortepianie studia I stopnia, dyplomy z dyrygowania przy fortepianie studia II stopnia

25 czerwca 2018 – zaliczenie z emisji głosu rok I studia I stopnia

25 czerwca 2018 – dyplomy ze śpiewu studia I i II stopnia

26 czerwca 2018 – dyplomy ze śpiewu studia I i II stopnia

28 czerwca 2018 – dyplomy z organów

 

Praca pisemna

18 czerwca 2018 – wprowadzenie ostatecznej wersji pracy do systemu   APD

29 czerwca 2018 – OSTATECZNY termin składania w Dziekanacie pełnej dokumentacji  dotyczącej pracy pisemnej oraz termin wpisania ocen do  systemu USOS

10, 11, 12 lipca 2018 – obrony prac pisemnych

    Aktualności

    Data dodania
    23 kwietnia 2018