Gratulacje dla Michaela Mishchenkova „Najlepszego Absolwenta UMCS” oraz Michała Zabielskiego „Najlepszego Absolwenta Wydziału Artystycznego UMCS”

Podczas piątkowej uroczystości prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska wręczyła medale i nagrody zasłużonym absolwentom naszej Uczelni. Tytuł „Najlepszego Absolwenta UMCS”, złoty medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3500 zł otrzymał Michael Mishchenkov z Wydziału Artystycznego. Z kolei najlepszymi absolwentami poszczególnych wydziałów, laureatami srebrnych medali oraz nagród pieniężnych w wysokości 2500 zł zostali:
Michał Zabielski z Wydziału Artystycznego, Dunuvilla Kavindi Jayawickreme z Wydziału Biologii i Biotechnologii, Anna Wasilewska z Wydziału Chemii, Żaneta Biernacka z Wydziału Ekonomicznego, Adrian Popiołek z Wydziału Filozofii i Socjologii, Anita Róg-Bindacz z Wydziału Filologicznego, Marcin Gnat z Wydziału Historii i Archeologii, Katarzyna Siuzdak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Patrycja Adamczyk z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Kamil Góra z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Mykhailo Zaslavskyi z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Ilona Łukasik z Wydziału Prawa i Administracji oraz Angelika Brzyszko z Wydziału Zamiejscowego w Puławach.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: UMCS

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    24 października 2022