Fotorelacja z wystawy New Old Beauty

Fotorelacja z wystawy Sławomira Tomana - New Old Beauty

"Wystawa ta jest dla mnie szczególna. Po pierwsze cieszę się, że po raz kolejny mam okazję prezentować obrazy w jednej  z najważniejszych galerii w naszym kraju śledzących aktualny stan polskiego malarstwa, po drugie na wystawie prezentuję w dużej części nowe prace, które przynależą do cyklu New Old Beauty (stąd tytuł wystawy) zapoczątkowanego w 2008 roku. Są one kontynuacją, rozszerzeniem mojej fascynacji różnymi przejawami rzemiosła artystycznego i designu, w których odnajduję odniesienia do stereotypowych ludzkich postaw wobec drugiego człowieka, kultury, religii czy środowiska. Interesujące mnie przedmioty (będące malarskimi motywami obrazów) niejako wyrywam z ich zastanego kontekstu starając się nadać im nowe znaczenia, które w założeniu mają ewokować namysł widza nad kondycją człowieka współczesnego. Interesuje mnie także kategoria piękna, którego kanony ulegają ciągłej zmianie, a zwłaszcza przypadki skrajne, gdzie granica między pięknem a brzydotą jest trudna do ustalenia."
/Sławomir Toman/

WYSTAWA TRWA DO 07.06.2019 r

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    15 maja 2019