Dyplomy w Instytucie Sztuk Pięknych - termin wrześniowy

Dyplomy w Instytucie Sztuk Pięknych - termin wrześniowy:

  • 04.09.2017 – termin składania w Dziekanacie dokumentacji dotyczącej pracy pisemnej oraz dyplomu artystycznego wraz z podaniem miejsca ekspozycji dyplomu
  • 06.09.2017 – ogłoszenie harmonogramu obron
  • 11-19.09.2017 - obrony dyplomów artystycznych oraz dyplomowych prac pisemnych

    Aktualności

    Data dodania
    4 września 2017