DRZWI OTWARTE!

Drzwi otwarte na Wydziale Artystycznym UMCS odbędą się 21 marca!

Dla kandydatów została otwarta możliwość zapisów na zajęcia z rysunku oraz przegląd portfolio. Uprzejmie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc.

Program wydarzeń oraz formularz do zapisów na zajęcia znajdziecie Państwo na stronie https://www.umcs.pl/pl/wydzial-artystyczny,23627.htm

Serdecznie zapraszamy!

____________________________

День відкритих дверей на факультеті мистецтв УМКС відбудеться 21 березня!

Кандидати можуть записатися на пробні заняття з рисунку та перегляд портфоліо. Повідомляємо, що у зв’язку з нинішньою епідеміологічною ситуацією діють обмеження у кількості відвідувачів на окремих заходах.

Програму заходів та форму реєстрації на заняття можна знайти за посиланням https://www.umcs.pl/pl/wydzial-artystyczny,23627.htm

Ласкаво просимо!

Координатор закордрнних студентів Факультету Мистецтв УМКС hanna.popruha@umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    7 marca 2022