Druga odsłona międzynarodowego projektu „Krug i kwadrat” dra hab. Krzysztofa Bartnika, prof. UMCS

Wystawa „Krug i kwadrat” w Umjetnička Galerija Kristian Kreković w Tuzli (Bośnia i Hercegowina) to druga odsłona międzynarodowego projektu pod kuratelą Mojcy Štuhec, w którym biorą udział: Slađana Matić Trstenjak ze Słowenii, Petra Jovanovska z Macedonii Północnej oraz nasz pracownik dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS.

Dialog (czy raczej, nieco żartobliwie, „trialog”) niniejszych twórców posługujących się figurą geometryczną jako punktem wyjścia do indywidualnych poszukiwań artystycznych prezentowała na początku tego roku galeria stowarzyszenia twórców słoweńskich Galerija DLUM w Mariborze (Słowenia). Fotoreportaż z wydarzenia zamieściliśmy w naszych kwietniowych aktualnościach. Tym razem, inny dobór prac autorów, odmienna ich konfiguracja, ale też aranżacja ekspozycji dopełniająca nowoczesną architekturę galerii czyni tą wystawę nieco odmienną od poprzedniej. Profesor Bartnik zaproponował swój najnowszy cykl obrazów „Genesis 2”. Założenia wstępne cyklu zakładały użycie identycznej formy wyjściowej w każdym z obrazów (kwadrat) i dalszą jej komplikację w poszczególnych pracach poprzez powielenie podstawowej figury, jej obrót, zmianę jakościową barw. W ekspozycji serię podzielił na dwie grupy. Pierwsza, to konfiguracja pięciu obrazów  formie krzyża. Każdy z zewnętrznych obrazów tworzących go wnosi do układu właściwe barwy podstawowe, które w środkowym obrazie spotykają się tworząc złożoność, w swoim centralnym punkcie znów stającą się fraktalnym początkiem zilustrowanego procesu. Instalacja ta zwraca uwagę na elementarne jakości i w malarski sposób interpretuje proces ich wchodzenia we wzajemne relacje. Nieskończoną ilość tych konfiguracji symbolizuje „fryz” obrazów stanowiący drugą grupę obrazów autora.

Wystawa w Umjetnička Galerija Kristian Kreković w Tuzli (Bośnia i Hercegowina) trwa od 1 czerwca do 26 sierpnia 2022 r.

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    22 czerwca 2022