dr Marcin Maron - PODRÓŻ – FOTOGRAFIE

Informujemy, że drugą odsłonę wystawy fotografii autorstwa dr Marcina Marona pt. PODRÓŻ, można oglądać od 10.12.2018 w BWA Galerii Zamojskiej w Zamościu, przy ul. Staszica 27 – do końca roku.

PODRÓŻ to cykl fotografii czarno-białych, analogowych, zrealizowanych w parkach w Paryżu (głównie w Ogrodzie Luksemburskim). Zdjęcia układają się w narrację fotograficzną, której towarzyszą fragmenty wiersza Charlesa Baudelaire`a pt. Podróż. Wystawie patronuje Baudelaire`owska postać flâneura (spacerowicza). Flâneur stał się jedną z kluczowych figur nowoczesności. Uosabia skomplikowane relacje łączące wyobcowaną jednostkę i społeczeństwo. Walter Benjamin pisał o flâneurze jako o człowieku prywatnym, który przemierza wielkomiejską przestrzeń po to, aby na nowo odczytać jej znaki.

Na wystawie prezentowany jest również cykl trzech fotomontaży do poematu prozą C. Baudelaire`a pt. Każdy ze swoją Chimerą.

Marcin Maron jest absolwentem Wydziału Operatorskiego i Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej  w Łodzi i adiunktem na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej gdzie prowadzi zajęcia z fotografii i historii filmu.

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    10 grudnia 2018