Data przywrócenia NIEKTÓRYCH zajęć stacjonarnych

Czekamy na zapowiedziane na poniedziałek 1 czerwca 2020 r. Zarządzenie Rektora ws. organizacji przywróconych zajęć stacjonarnych, które zostanie podane do wiadomości wraz ze szczegółowymi instrukcjami instytutowymi.

Przywrócenie NIEKTÓRYCH zajęć dydaktycznych do formy stacjonarnej w budynkach Wydziału Artystycznego rozpocznie się następnego dnia po ukazaniu się Zarządzenia Rektora.

Wejście na przywrócone zajęcia stacjonarne mają wyłącznie studenci zgłoszeni przez wykładowców. Lista studentów zgłoszonych do powrotu na zajęcia stacjonarne zostaje złożona na portierni i tylko studenci z zatwierdzonej listy mogą wejść na zajęcia.

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej Wydziału.

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2020