“Wybór” Wystawa prac studentów Instytutu Sztuk Wizualnych WA UZ

Wystawa, którą pragniemy się podzielić to propozycja wychodząca z twórczości młodego pokolenia artystów – studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielnogórskiego.

Prozaiczny tytuł Wybór jest o tyle trafnym, bo podkreśla fakt konieczności (stricte technicznej) ograniczenia się w ilości przedstawień i o tyle szerokim, by zapewnić odbiorcy dość miejsca na podjęcie ryzyka kreacji własnego sądu choćby o kondycji i konieczności kształcenia w obszarze sztuk wizualnych. To o tyle to ważne, że trwa nieustająca dyskusja o kulturze, jej granicach, artystach i konieczności ich funkcjonowania, czy też podporządkowaniu się sztuki jedynie słusznym racjom moralnym, etycznym, patriotycznym, politycznym etc.

Wystawa nie ma na celu dać jasnej odpowiedzi za czym i za kim opowiadają się młodzi twórcy. To raczej wypowiedź z cyklu mamy własne zdanie, a jest to zdanie ważne, bo to ono będzie oceniało, kreowało opinie, współtworzyło sztukę i jej odbiorcę.

Zapraszamy do artystycznej dyskusji.

Radosław Czarkowski


Wernisaż 02.06.2018 godz. 18.00

Galeria Po 111 Schodach MDK2

Bernardyńska 14a, Lublin

Wystawa czynna od 02-29 VI 2018

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    30 maja 2018