„Sztuka dialogu z naturą”. Realizacja projektu z Programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców”

W listopadzie 2015 na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie zakończono realizację projektu „Sztuka dialogu z naturą – badanie efektów zastosowania wybranych technik eko-sztuki w projektach artystycznych”, który uzyskał dofinansowanie z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet Młodych Wynalazców”. Celem programu było stworzenie warunków do stymulowania kreatywności i aktywności poznawczej uczniów oraz wzmocnienie współpracy między szkołami i uczelniami. Wynalazca to twórca nowych i oryginalnych obiektów materialnych oraz technologii, to eksperymentator badający efekty nowatorskiego wykorzystania wiedzy i autor opracowań dotyczących sposobów nowego zastosowania znanych procesów. Z podobnymi problemami musi się zmierzyć twórca projektu artystycznego, szczególnie pracujący w nowej dziedzinie sztuki.

Eko-sztuka to wyrafinowana forma wyrazu artystycznego. Natura i sztuka stanowią tu integralną całość. Przyroda jest wzorcem, inspiracją i tworzywem do działań twórczych. Eko-art proponuje proekologiczną postawę. Łączy różne dyscypliny, nowoczesne  technologie i media używane przez artystów do tworzenia form w przestrzeni publicznej. Jest dziedziną, która daje duże możliwości twórczego, innowacyjnego wykorzystania materiałów i technologii oraz indywidualnych opracowań semantycznych i formalnych. Dotyka też ważnych ze społecznego punktu widzenia problemów – przekształcania przestrzeni publicznej zgodnie z interesami środowiska lokalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań.

Celem projektu realizowanego na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie było umożliwienie wykonania projektu artystycznego w technikach eko-art uzdolnionym plastycznie uczennicom Publicznego Gimnazjum w Skierbieszowie oraz stymulowanie ich aktywności poznawczej, artystycznej i kreatywności. Nauczyciel skierbieszowskiego gimnazjum, Dariusz Piekut, który od dawna angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności chciał, by uczennice mogły wykorzystać nabyte w trakcie realizacji projektu umiejętności i doświadczenie dla przedsięwzięć twórczych w swoim środowisku

Koordynatorem projektu oraz autorką założeń programowych była mgr Anna Mazur. Opiekę naukową z ramienia uczelni sprawowała dr hab. Maria Polakowska-Prokopiak, prof. UMCS, której dorobek artystyczny i doświadczenie dydaktyczne gwarantowały wysoki poziom zajęć. W ramach projektu opublikowany został album prezentujący efekt przedsięwzięcia, przygotowano również pomoc dydaktyczną w formie prezentacji o eko-sztuce.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    20 listopada 2015