Administracja

W oparciu o ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, §4. 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

W  związku z powyższym informuję, że od poniedziałku 6 kwietnia 2020 r.  pracownicy dziekanatu, sekretariatów i pozostali pracownicy administracji Wydziału Artystycznego pracują w trybie zadaniowym (praca zdalna) przez większość godzin pracy.

Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

Dziekanat: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl

Dziekan: asp@umcs.pl

Prodziekan: alicja.kupiec@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik ds. administracji: warto@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretariat ISP: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretariat IM: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik administracji budynku: jolanta.miturzynska@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynator ds. promocji: renata.gogol@poczta.umcs.lublin.pl

 

KIEROWNIK ds. ADMINISTRACJI 
mgr Anna Wójcik
pok. 106, tel. 81 537-69-50
e-mail: warto@poczta.umcs.lublin.pl

DZIEKANAT - SPRAWY STUDENCKIE
mgr inż. Agnieszka Banaszek
mgr Anna Chabros
pok. 107, tel. 81 537-69-25
e-mail: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl

FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Instytut Sztuk Pięknych - mgr Agnieszka Graniczka 
pok.9, tel. 81 537-69-24,
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl
Instytut Muzyki - mgr Agnieszka Mordel
pok.7, tel. 81 537-69-18
e-mail: agnieszka.mordel@poczta.umcs.lublin.pl
 
BADANIA NAUKOWE I POSTĘPOWANIA AWANSOWE
mgr Dorota Lis
pok.8, tel. 81 537 69 47
e-mail: dorota.lis@poczta.umcs.lublin.pl
 
OBSŁUGA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Hanna Popruha
pok. 108, tel. 81 537 69 45
e-mail: hanna.popruha@poczta.umcs.lublin.pl
 
KOORDYNATOR ds. PROMOCJI
mgr Renata Gogol
pok. 14, tel. 81 537 69 57
e-mail: renata.gogol@poczta.umcs.lublin.pl

SEKRETARIAT INSTYTUTU MUZYKI
mgr Dorota Strzałkowska 
pok. 115, tel. 81 537-69-12
e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

SEKRETARIAT INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH
mgr Anna Łukasik
pok. 9, tel. 81 537-69-40
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

KIEROWNIK ADMINISTRACJI BUDYNKU
mgr Jolanta Miturzyńska
pok. 101 tel: 519-321-145 lub 81-537-69-10
e-mail: jolanta.miturzynska@poczta.umcs.lublin.pl