Akty prawne dotyczące opłat

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA I WARUNKI ICH WNOSZENIA

Wysokość opłat

Zasady pobierania oraz tryb zwalniania z opłat

Umowy o warunkach wnoszenia opłat

Nabór 2012/2013

Nabór 2013/2014

Nabór 2014/2015 oraz 2015/2016

Nabór 2015/2016 - studenci cudzoziemcy na zasadach odpłatności + aneks dla studentów cudzoziemców realizujących studia od naboru 2014/2015

Nabór 2016/2017