Wysokość stypendiów dla doktorantów

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2016/17

Świadczenia o charakterze socjalnym

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 351 660 150
B 351,01 - 450 560 150
C 450,01 - 550 460 150
D 550,01 - 610 410 150
E 610,01 - 782 310 100
F 782,01 - 850,20 250 40

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium
 znaczny   550 
umiarkowany 400
 lekki   300 

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Progi stypendialne   Kwota stypendium
 I 1000
 II 800
 III 600

Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez WKSD - 3000 zł.

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/17 ustala się w wysokości 850,20 zł.