Stypendia o charakterze socjalnym

Poniżej zamieszczone dokumenty obowiązują w roku akademickim 2017/2018, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

UWAGA !!
Niektóre z załączników do Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS (nr 4, nr 4.1,)  zostaną zaktualizowane w październiku br.
Kalkulator dochodów (załącznik 4.6) zostanie zaktualizowany z końcem września br. po ogłoszeniu przez Prezesa GUS dochodu z hektara przeliczeniowego za rok 2016
Wysokość progu dochodowego, przedziały dochodowe i stawki świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 zostaną ogłoszone w październiku br.

Załączniki