Kalendarz akademicki 2016/17

 

ROK AKADEMICKI 2016/17

1.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

SEMESTR ZIMOWY

1.10.2016 r. - 22.02.2017 r.

 • okres zajęć dydaktycznych – od 2 października do 21 grudnia 2016r.
 • wakacje zimowe – od 22 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 3 stycznia do 1 lutego 2017 r.
 • zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna – od 2 do 15 lutego 2017 r.

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA

16 - 22.02.2017 r.

SEMESTR LETNI

23.02.2017 r. - 12.07.2017 r.

 • okres zajęć dydaktycznych – od 23 lutego do 12 kwietnia 2017 r.
 • wakacje wiosenne – od 13 do 19 kwietnia 2017 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 20 kwietnia do 21 czerwca 2017 r.
 • letnią sesję zaliczeniowo - egzaminacyjną – od 22 czerwca do 12 lipca 2017 r.

WAKACJE LETNIE - od 13 lipca do 30 września 2017 r.

13.07 - 30.09.2017 r.

 Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:
 • 28 lutego 2017 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
 • 24 września 2017 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
Dni wolne od zajęć
 • 1 października 2016 r. – Immatrykulacja
 • 23 października 2016 r. – Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
 • 31 października 2016 r.
 • 1 listopada 2016 r.
 • 2 listopada 2016 r.
 • 11 listopada 2016 r.
 • 24, 25, 26 grudnia 2016 r.
 • 1, 2 stycznia 2017 r.
 • 6 stycznia 2017 r.
 • 1, 2, 3 maja 2017 r.
 • 15 czerwca 2017 r.
Liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim 2016/2017
Semestr zimowy Pn, Wt, Śr, Czw, Sob, Nd - 15
Pt - 13 + (2) - 15*
*31 stycznia (wtorek) i 1 lutego (środa) 2017 r. są dniami zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 w piątki, o ile nie zrealizowano założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
Semestr letni Pn, Wt, Śr, Czw, Pt, Sob, Nd - 15

 

 1. Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani wydziałów.
 2. Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
 3. Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie kształcenia i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.
 4. 1 października 2016 r. (sobota) przeznaczony jest na immatrykulację studentów I roku studiów.
 5. 31 stycznia (wtorek) i 1 lutego (środa) 2017 r. są dniami zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 w piątki, o ile nie zrealizowano założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 6. 16 czerwca 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 pod warunkiem zrealizowania założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych przypadających w piątki.
 7. Okres od 25 do 30 września 2017 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.