Zakwaterowanie

Studenci studiów zaoczych na czas zjazdów oraz inni goście, mogą korzystać w akademikach z noclegów
w pokojach gościnnych (za wyjątkiem DS "Jowisz"). W celu rezerwacji miejsca, należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem recepcji konkretnego domu studenckiego.

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki ?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin Domów Studenckich UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, potrzebnego do wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem DS UMCS >>

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć:

 • I tura: w przypadku studentów I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5 - letnich, I roku studiów II stopnia
  oraz doktorantów 
  od 20 maja do 20 czerwca za pośrednictwem platformy internetowej USOSweb,- (sesja zamknięta);
 • II tura: w przypadku osób przyjętych na I rok studiów I, II, III stopnia od 1 do 20 sierpnia
  za pośrednictwem platformy internetowej USOSweb, (sesja zamknięta);
 • III tura: w przypadku osób przyjętych na I rok studiów I, II, III stopnia  od 24 sierpnia
  do 15 września za pośrednictwem platformy internetowej USOSwebWnioski mogą składać również osoby przyjęte na I rok studiów, które nie złożyły wniosku w II turze. (sesja zamknięta).

Aby zalogować się po raz pierwszy do USOSweb należy wejść na stronę: https://login.umcs.pl/, kliknąć "ustaw nowe hasło" i na następnej planszy wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (należy sprawdzić folder SPAM oraz folder powiadomienia).

Kandydaci na studia, których rekrutacja kończy sie po 15 września składają wnioski o akademik wyłącznie
w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich. 

Po 15 września wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim można składać wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać na adres akademik@poczta.umcs.lublin.pl

Zobacz wzory wniosków

Kontakt:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin
tel. (81) 533 86 27
e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl