Domy studenckie UMCS

Walorem mieszkania w domach studenckich jest ich położenie - akademiki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych oraz w bliskim sąsiedztwie centrum miasta. 

Uniwersytet posiada do dyspozycji studentów dziewięć akademików, w których ma do zaoferowania ponad 2 600 miejsc:

 • oferujemy miejsca o różnym standardzie,
 • oferujemy miejsca dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opłaty uzależnione są od standardu pokoju,
 • dysponujemy pokojami 1- 2- oraz 3-osobowymi,
 • w każdym akademiku do dyspozycji mieszkańców jest sala klubowa oraz sala telewizyjna,
 • dla zapewnienia spokojnej nauki dysponujemy pokojami tzw. cichej nauki,
 • studentom zaocznym udostępniamy miejsca noclegowe na czas zjazdów,
 • pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku mają te osoby, którym codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu by utrudnił studiowanie bądź znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o otrzymanie miejsca w Domu Studenckim należy składać w następujących terminach:

 • od 20 maja do 20 czerwca:
  W tym terminie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/17.

  Wnioski mogą składać studenci:

  • I – IV roku studiów jednolitych magisterskich
  • I, II roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
  • I, II i III roku pierwszego stopnia (inżynierskich)
  • I roku studiów II stopnia

  oraz doktoranci.

  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim TYLKO poprzez USOSweb. Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/wniosek-o-akademik,10061.htm

  Od bieżącego roku akademickiego WNIOSKÓW NIE TRZEBA SKŁADAĆ W WERSJI PAPIEROWEJ !!!

  Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych tj. rodzic samotnie wychowujący dziecko, osoba z niepełnosprawnością, osoba będąca sierotą albo półsierotą czy też małżeństwo studenckie po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb zobowiązane są dostarczyć kopię dokumentu poświadczającego ww. okoliczność:
  1. osobiście w formie papierowej do Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – (DS. „Helios” pok. 5) lub
  2. skan drogą elektroniczną na adres e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

  Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim lub o kulach zaznacz to w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w USOSweb.

  Po 21 czerwca br. otrzymacie Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich również za pośrednictwem USOSweb.

  Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 20 lipca br. WYŁĄCZNIE za pomocą platformy internetowej usosweb.

  W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl;
  tel. (81) 533-86-27.

 • od 1 do 20 sierpnia - w przypadku osób przyjętych na I rok studiów I stopnia, do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia, wniosek należy złożyć w administracji domu studenckiego pierwszego wyboru;
 • od 21 sierpnia do 10 września - w przypadku osób przyjętych na studia II stopnia oraz osób z późniejszych rekrutacji, do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia lub oświadczenie o zarejestrowaniu się w IRK i zapisaniu na studia. Wniosek należy złożyć w administracji domu studenckiego pierwszego wyboru.

Osoby przyjęte na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017 nie wypełniają pola „Numer indeksu”. Przy kwaterowaniu do akademika konieczne jest posiadanie zdjęcia legitymacyjnego do karty mieszkańca.

INFORMACJE O DOMACH STUDENCKICH - odpłatność za miejsce, adresy i telefony:
 

 1. DS „AMOR”
 2. DS „BABILON”
 3. DS „FEMINA”
 4. DS „GRZEŚ”
 5. DS „HELIOS”
 6. DS „IKAR”
 7. DS „JOWISZ”
 8. DS „ZANA”
 9. DS „KRONOS” 

Szczegółowe cenniki miejsc w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017 oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach.