Domy studenckie UMCS

Walorem mieszkania w domach studenckich jest ich położenie - akademiki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych oraz w bliskim sąsiedztwie centrum miasta. 

Uniwersytet posiada do dyspozycji studentów dziewięć akademików, w których ma do zaoferowania ponad 2 600 miejsc:

 • oferujemy miejsca o różnym standardzie,
 • oferujemy miejsca dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opłaty uzależnione są od standardu pokoju,
 • dysponujemy pokojami 1- 2- oraz 3-osobowymi,
 • w każdym akademiku do dyspozycji mieszkańców jest sala klubowa oraz sala telewizyjna,
 • dla zapewnienia spokojnej nauki dysponujemy pokojami tzw. cichej nauki,
 • studentom zaocznym udostępniamy miejsca noclegowe na czas zjazdów,
 • pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku mają te osoby, którym codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu by utrudnił studiowanie bądź znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o otrzymanie miejsca w Domu Studenckim można składać w 3 turach.
I tura rozpoczyna się od 20 maja i trwa do 20 czerwca.
W tym terminie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/17.
Wnioski mogą składać studenci:

 • I – IV roku studiów jednolitych magisterskich
 • I, II roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
 • I, II i III roku pierwszego stopnia (inżynierskich)
 • I roku studiów II stopnia

oraz doktoranci.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim TYLKO poprzez USOSweb. Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/wniosek-o-akademik,10061.htm

Od bieżącego roku akademickiego WNIOSKÓW NIE TRZEBA SKŁADAĆ W WERSJI PAPIEROWEJ !!!

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych tj. rodzic samotnie wychowujący dziecko, osoba z niepełnosprawnością, osoba będąca sierotą albo półsierotą czy też małżeństwo studenckie po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb zobowiązane są dostarczyć kopię dokumentu poświadczającego ww. okoliczność:
1. osobiście w formie papierowej do Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – (DS. „Helios” pok. 5) lub
2. skan drogą elektroniczną na adres e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim lub o kulach zaznacz to w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w USOSweb.

Po 21 czerwca br. otrzymacie Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich również za pośrednictwem USOSweb.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 20 lipca br. WYŁĄCZNIE za pomocą platformy internetowej usosweb.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl, tel. (81) 533-86-27.

II tura rozpoczyna się od 1 sierpnia i trwa do 22 sierpnia.
W tym terminie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/17.
Wnioski mogą składać kandydaci na studia I stopnia i jednolite magisterskie.

Do wniosku w formie papierowej należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia. Wniosek należy złożyć w administracji domu studenckiego pierwszego wyboru.         

W Biurze Spraw Studenckich (DS Helios, ul. Czwartaków 13, pok. nr 5) wnioski składają kandydaci na studia:

 • posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (należy okazać  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
 • obcokrajowcy (należy okazać paszport),
 • ubiegający się o przyznanie miejsca w pokoju małżeńskim (należy okazać akt małżeństwa),
 • samotnie wychowujący dziecko (należy okazać akt urodzenia dziecka).

III tura rozpoczyna się od 22 sierpnia i trwa do 10 września.
W tym terminie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/17.
Wnioski mogą składać kandydaci na studia II i III stopnia.
Do wniosku w formie papierowej należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia, a w przypadku jej braku oświadczenie o zarejestrowaniu się w IRK i zapisaniu na studia. Wniosek należy złożyć w administracji domu studenckiego pierwszego wyboru. 

W Biurze Spraw Studenckich (DS Helios, ul. Czwartaków 13, pok. nr 5) wnioski składają kandydaci na studia:

 • posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (należy okazać  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
 • obcokrajowcy (należy okazać paszport),
 • ubiegający się o przyznanie miejsca w pokoju małżeńskim (należy okazać akt małżeństwa),
 • samotnie wychowujący dziecko (należy okazać akt urodzenia dziecka).

Osoby przyjęte na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017 nie wypełniają pola „Numer indeksu”. Przy kwaterowaniu do akademika konieczne jest posiadanie zdjęcia legitymacyjnego do karty mieszkańca.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pltel. (81) 533-86-27.

INFORMACJE O DOMACH STUDENCKICH - odpłatność za miejsce, adresy i telefony:
 

 1. DS „AMOR”
 2. DS „BABILON”
 3. DS „FEMINA”
 4. DS „GRZEŚ”
 5. DS „HELIOS”
 6. DS „IKAR”
 7. DS „JOWISZ”
 8. DS „ZANA”
 9. DS „KRONOS” 

Szczegółowe cenniki miejsc w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017 oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach.